Hoe Documenten Te Ondertekenen

Hier behandeld:

E-Signing

Elektronische handtekeningen worden sinds het begin van de jaren 2000 door de wet erkend in de VS, Canada, Europa en Australië. Een elektronische handtekening is net zo geldig als een gewone handtekening op papier. Dit betekent dat u niet langer tijd hoeft vrij te maken in uw drukke agenda om langs te gaan bij het kantoor van uw accountant of om een e-mail te versturen. In plaats daarvan ondertekent u elk document rechtstreeks op uw klantenportaal.

Als een document uw e-handtekening nodig heeft, krijgt u een melding op uw dashboard. Klik erop om het document te bekijken.

Alle documenten waarvoor handtekeningen nodig zijn, worden weergegeven in Documenten in de rubriek Wachten op actie sectie.

In Documenten zie je...

  • NAAM: de naam van het document
  • STATUS: de status van het document

Elektronisch ondertekenen Van Door Het Bedrijf Voorbereide Documenten

Om een document te bekijken en te ondertekenen:

1. Klik op het potloodicoon uiterst rechts van de naam van het document.

2. Bekijk de inhoud en klik dan op de velden om te e-tekenen waar gevraagd. Eeninvulveld bovenaan helpt u op weg. Voer uw handtekening en initialen slechts eenmaal in; ze worden dan gebruikt voor volgende documenten.

3. Klik op Volgende om het volgende veld te markeren. Opmerking: U kunt een document pas ondertekenen als alle velden zijn ingevuld.

4. Als alle velden zijn ingevuld, klikt u op AFWERKEN. Indien uw accountant KBA heeft aangevraagd, klikt u op AFWERKEN MET KBA. Beantwoord de vragen om uw identiteit te verifiëren en klik op AFSLUITEN. U krijgt twee pogingen voor KBA en moet ten minste drie van de vijf vragen correct beantwoorden.

Bovenaan de pagina ziet u een melding wanneer het document succesvol is ondertekend.

Wilt u niet ondertekenen? Klik opWeigeren te tekenen, en bevestig dan door te klikken op OPT OUT OF ELECTRONIC SIGNATURE. Neem contact op met het kantoor om andere opties te bespreken.

Uw E-handtekening bewerken

Zodra u een document ondertekent en parafeert, worden uw e-handtekening en parafen gebruikt in volgende documenten wanneer u op de vereiste velden klikt.

Als u uw initialen of handtekening wilt bewerken, klik dan in het vereiste veld, breng uw wijzigingen aan en druk vervolgens op Insert.

Schakel overal invoegen in als u de handtekening of initialen overal in het document wilt bijwerken.

Een handgeschreven handtekening toevoegen

Niet iedereen accepteert getypte handtekeningen, maar u kunt altijd een handgeschreven handtekening maken:

1. Klik op het veld Mijn handtekening of Initialen .

2. Ga naar het tabblad Tekenen en teken vervolgens met uw vinger op uw muismat of met uw muis.

3. Klik op Invoegen.

Als u de handtekening opnieuw wilt zetten, klikt u tijdens het bewerken van op Wissen en tekent u opnieuw.


Aanzetten Overal invoegen als u overal in het document uw geschreven handtekening of initialen wilt plaatsen.

Kan ik mijn ITIN gebruiken in plaats van mijn BSN voor KBA?

Nee. Een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) wordt uitsluitend voor belastingdoeleinden aan een persoon toegekend. ITIN's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als identificatie voor het verkrijgen van een tegoed. Kredietsystemen zullen ze niet herkennen als iets anders dan een onjuist BSN, zodat ze niet kunnen worden gebruikt voor KBA.

Het document is in afwachting van een e-handtekening, maar er zijn geen handtekeningenvelden

Als een document moet worden ondertekend, maar er geen velden voor elektronische handtekeningen zijn, dan hoeft u het niet te ondertekenen of u moet toegang krijgen tot dezelfde account vanaf een ander gekoppeld e-mailadres (voor meer details, kijk hier).

Soms heeft een opsteller handtekeningen nodig van beide accountgebruikers (bijv. echtgenoten) of van slechts één. Als een handtekening van de andere gebruiker is gevraagd, en deze heeft nog niet ondertekend, ziet u geen velden voor e-handtekeningen aan uw kant. Het document blijft in de status In afwachting van e-handtekening totdat de andere gebruiker heeft ondertekend.