Ingebouwde PDF-viewer

Vulbare PDF-formulieren invullen, annotaties gebruiken, een gekleurde plaknotitie met een vraag voor uw accountant op een document plaatsen, allemaal met onze gratis webgebaseerde PDF-bewerkingstool. Het biedt geweldige weergave-, opmaak- en samenwerkingstools. En alle wijzigingen aan de PDF worden opgeslagen in uw TaxDome account.

Hier behandeld:

PDF-editor, Uitgelegd

Om een PDF te bewerken in onze ingebouwde editor, hoeft u geen software te downloaden. Zorg er eerst voor dat het document is geüpload naar TaxDome. Als dat niet het geval is, upload het dan vanaf uw apparaat naar uw account. Zoek het document vervolgens op in uw account en klik op de naam om het te openen. De bewerkingstools staan bovenaan.

Let op:

  • U kunt alleen de documenten bewerken in mappen met Klant kan bekijken en bewerken toestemmingsniveau.
  • Uw wijzigingen worden pas opgeslagen als u op Opslaan klikt.
  • Zodra u wijzigingen in het document aanbrengt en op Opslaan klikt, wordt de vorige versie vervangen door de nieuwe.
  • U en uw accountant kunnen elke aantekening of element dat met de PDF-editor is toegevoegd, verwijderen. Klanten zien echter de markeringen van de accountant, maar kunnen ze niet bewerken.
  • Op audit trail staat wie een document heeft gewijzigd en hoe groot het nu is.

PDF-Views Aanpassen

Met de gereedschappen aan de linkerkant van de werkbalk kunt u de vergroting van een PDF wijzigen en door de PDF navigeren.

  • Met het handgereedschap kunt u een pagina verslepen om deze te verplaatsen.
  • Met de vergrootglasgereedschappen kunt u in- en uitzoomen.
  • Met het hulpmiddel voor paginabreedte aanpassen kunt u de vergroting zo instellen dat de PDF het deelvenster verticaal of horizontaal vult.
  • Het hulpmiddel miniatuur toont alle pagina's van een document in de linkermarge, zodat u er snel doorheen kunt bladeren.

Documenten herzien

Om een document te herzien, markeert u het door te dubbelklikken op een woord of door de tekst te selecteren waarop u de aandacht wilt vestigen. Gebruik een van de gereedschappen in het zwevende paneel: markeren, doorhalen, onderstrepen, tilde, of redigeren.

PDF-formulieren invullen

Om een PDF-formulier in onze PDF-viewer in te vullen, klikt u in het formulier en voert u de informatie in zodra het veld geel gemarkeerd is. Klik op selectievakjes om ze te selecteren.

Een Accountant Op De Hoogte Brengen Van Uw Wijzigingen

Zodra u een formulier hebt ingevuld of een document hebt gewijzigd, wilt u waarschijnlijk uw boekhouder daarvan op de hoogte brengen - stuur dus een bericht met het document als bijlage. Om meer te weten te komen over hoe u een berichten thread kunt starten, kijkt u hier.

Document-Editor: Pdf's Splitsen En Samenvoegen, Pagina's Verwijderen En Toevoegen, Oriëntatie Wijzigen

In de document editor zijn er heel veel opties: U kunt pagina's verwijderen, documenten combineren, een document in meerdere splitsen, de paginavolgorde wijzigen, blanco pagina's toevoegen, en nog veel meer.

Klik op het pictogram van de documenteditor en selecteer vervolgens de gewenste optie in de menubalk. Klik op het pictogram met de drie puntjes om meer opties te openen.

Door op deze icoontjes te klikken, kunt u een van deze acties uitvoeren:

Icoon Naam Omschrijving
Toevoegen Voeg een nieuwe pagina toe aan het begin van het document of na de geselecteerde pagina.
Verwijder Verwijder de huidig geselecteerde pagina's uit het document.
Duplicaat Kopieën maken van de huidig geselecteerde pagina's.
Naar links draaien Draai de geselecteerde pagina 90 graden tegen de klok in.
Naar rechts draaien Draai de geselecteerde pagina 90 graden met de klok mee.
Ga naar links Verplaats de geselecteerde pagina vóór de vorige pagina.
Ga naar rechts Verplaats de geselecteerde pagina naar de volgende pagina.
Invoerdocument Invoerdocument Toont het dialoogvenster bestand openen en voegt het geselecteerde document samen met het huidige document.
Ongedaan maken De laatste bewerking van een document ongedaan maken.
Opnieuw Herhaal de laatste ongedaan gemaakte documentbewerkingsactie.
Kies alle Selecteer alle pagina's.
Kies geen Deselecteer alle pagina's.


Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan. Om het document te exporteren, klikt u op Opslaan Als.

Notities Toevoegen

Plaats digitale plaknotities op uw documenten om opmerkingen of vragen op te schrijven:

1. Klik op het potlood icoon, klik op het notitie icoon, klik dan waar u het wilt plaatsen.

2. Geef de notitie een onderwerpregel en klik vervolgens in de notitie om er tekst aan toe te voegen.

3. Wijzig de weergave van de notitie door op het kleurenicoon te klikken en vervolgens een kleur te kiezen. Kies het pictogram dat u in het document weergegeven wilt zien om op te klikken om de notitie te openen.

Stempels Toevoegen

Onze PDF-editor wordt geleverd met een aantal voorontworpen stempels, maar u kunt ook uw eigen stempel maken en opslaan.

1. Klik op het potloodicoon, klik dan op de pijl naast het icoon van de afbeelding en klik dan op Stempel.

2. Klik op een van de beschikbare stempels of klik op Aangepast stempel om uw eigen stempel te maken.

3. Verplaats de stempel naar de gewenste plaats en pas zo nodig de grootte aan.

Tekst Toevoegen

Gebruik tekst annotaties om commentaar toe te voegen:

1. Klik op het potloodicoon en vervolgens op het teksticoon. Selecteer een kleur, ondoorzichtigheid en lettertype en klik dan op de plaats waar u de tekst wilt plaatsen.

2. Typ de tekst.

Afbeeldingen Invoegen

Overal afbeeldingen invoegen (JPG, PNG, en meer):

1. Klik op het potlood icoon, dan op het Afbeelding icoon. Zoek de afbeelding op uw computer.

3. Verplaats de afbeelding naar de gewenste plek en verander de grootte.

Tekst Markeren

Er zijn verschillende manieren om tekst te markeren:

Klik op het potloodicoon en selecteer een van de beschikbare gereedschappen.

Voeg overal in het document lijnen, pijlen, rechthoeken en andere vormen toe.